Судовий збір часом ставить перед вибором: чи доцільно розпочинати оскарження.

28.04.2020 р. було оприлюднено Постанову Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 р. у справі № 543/775/17. Суд вирішив відступити від правової позиції Верховного Суду України, висловленої в Постанові від 13.12.2016 р. у провадженні № 21-1410а16.

Новий підхід

Особи, стосовно яких ухвалено судове рішення про накладення адміністративного стягнення, є платниками судового збору. У випадку незгоди із судовим рішенням, прийнятим за наслідками розгляду справи цієї категорії, учасники справи вправі оскаржити його в апеляційному порядку. Закон № 3674-VI винятків чи застережень щодо сплати судового збору за оскарження таких судових рішень не містить.

Отже, за системного, цільового та граматичного тлумачення до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою судового збору, Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначає, що у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати статті 2-5 Закону № 3674-VІ, які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають.

Законодавство містить ставку судового збору, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, скарги щодо оскарження постанови про адміністративне правопорушення.

Дана правова позиція категорично змінює судову практику, яка існувала раніше у судових рішеннях як Верховного Суду України та Верховного Суду.

Старий підхід

Прикладами старого підходу слугують Постанова ВС від 14.05.2019 р. у справі № 203/319/17, Постанова ВС від 25.06.2019 р. у справі № 194/1112/16-а.

Зводився він до того, що ані позивач, ані відповідач – суб’єкт владних повноважень не повинні сплачувати судовий збір. Це стосується подання позовних заяв, апеляційних (а раніше – і касаційних) скарг під час оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

Відверто кажучи, така судова практика сприяла величезній кількості справ щодо оскарження різноманітних постанов. В першу чергу, патрульної поліції, про стягнення мінімальних штрафів і подекуди сприяла певному зловживанню правом на звернення до суду.

Тепер, очевидно, перед подачею позову до суду, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, обиратиме, що краще. Або сплатити штраф 255 грн. і забути про пригоду, або сплатити судовий збір 420,4 грн. При цьому відсутні гарантії, що штраф не доведеться сплатити після закінчення оскарження.

Як ефективно відстоювати свої права в суді щодо фіксації порушення приладом TruCam, можна ознайомитися тут і тут.