Про це говорять результати розгляду виборчих справ №№ 280/6927/20 та 280/6929/20.

В обох справах ми надавали професійну правничу допомогу суб’єктам виборчого процесу, на користь яких ухвалені відповідні судові рішення.

Слід відмітити, що рішення Запорізького окружного адміністративного суду були не на користь «гендерної рівності». Мотивація їх зводилася до того, що право бути обраним превалює над дотриманням гендерної пропорційності у списках партій як підставою для відмови у реєстрації кандидатів.

Однак Третій апеляційний адміністративний суд ці рішення скасував, постановивши нові рішення і погодившись із доводами про те, що нове виборче законодавство ставить в пряму залежність право балотуватися від дотримання рівності прав чоловіків і жінок.

Про правильність такої позиції говорить ретроспективний аналіз законодавства про місцеві вибори.

Пункт 4 постанови ЦВК від 23.09.2015 р. № 362 раніше встановлював, що представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

Разом з тим, серед передбачених підстав для відмови в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, висунутих на місцевих виборах, указане положення відсутнє.

З огляду на це відмова в реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад з підстав недотримання положення щодо представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах не допускається.

Судовими рішеннями у справі № 875/37/15 ця позиція ЦВК була визнана законною.

Проте в подальшому було прийнято Виборчий кодекс України, де законодавець свідомо передбачив недотримання «гендерної пропорційності» одним із пунктів порядку висування кандидатів, недотримання якого тягне відмову у їх реєстрації.

Слід додати, що невиконання судового рішення в одній із вищезазначених судових справ разом з іншими порушеннями стало підставою для припинення усього складу Бердянської міської територіальної виборчої комісії Бердянського району Запорізької області.