Гендерна квота стала обов’язковою для участі у місцевих виборах 2020 року.

Про це говорять результати розгляду виборчих справ №№ 280/6927/20 та 280/6929/20.

В обох справах ми надавали професійну правничу допомогу суб’єктам виборчого процесу, на користь яких ухвалені відповідні судові рішення.

Слід відмітити, що рішення Запорізького окружного адміністративного суду були не на користь «гендерної рівності». Мотивація їх зводилася до того, що право бути обраним превалює над дотриманням гендерної пропорційності у списках партій. Відтак підстава для відмови у реєстрації кандидатів відсутня.

Однак Третій апеляційний адміністративний суд ці рішення скасував, постановивши нові рішення і погодившись із нашими доводами. Нове виборче законодавство ставить в пряму залежність право балотуватися від дотримання рівності прав чоловіків і жінок.

Про правильність такої позиції говорить ретроспективний аналіз законодавства про місцеві вибори.

Пункт 4 постанови ЦВК від 23.09.2015 р. № 362 раніше встановлював, що представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

Разом з тим, серед передбачених підстав для відмови в реєстрації кандидата указане положення відсутнє.

Отже, відмова в реєстрації кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі з підстав недотримання гендерної квоти у виборчих списках не допускається.

Судовими рішеннями у справі № 875/37/15 ця позиція ЦВК була визнана законною.

Проте в подальшому було прийнято Виборчий кодекс України, де законодавець свідомо передбачив недотримання «гендерної пропорційності» одним із пунктів порядку висування кандидатів, недотримання якого тягне відмову у їх реєстрації.

Слід додати, що невиконання судового рішення в одній із вищезазначених судових справ разом з іншими порушеннями стало підставою для припинення усього складу Бердянської міської територіальної виборчої комісії Бердянського району Запорізької області.

Таким чином, гендерна квота є обов’язковою, а її недотримання тягне юридичні наслідки.

Про те, як тривав повторний підрахунок голосів Бердянською міською територіальною виборчою комісією і чим він закінчився, буде цікаво дізнатися за цим посиланням.