В цій статті зібраний матеріал, присвячений законодавству, яке регулює пільги багатодітним сім’ям. Пільги малозабезпеченим сім’ям, як окремій категорії сімей, тут не відображені. При цьому багатодітна сім’я може одночасно бути і малозабезпеченою.

Статус багатодітної залежить від кількості дітей, а статус малозабезпеченої – від офіційного доходу на кожного члена сім’ї. Також у статті не описані додаткові пільги для багатодітних сімей, які мають більше 3-х дітей.

Пільги багатодітним сім‘ям (ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»)

Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

 • 50% знижка квартирної плати в межах норми 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;
 • 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. м опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;
 • 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.

Пільги щодо квартирної плати, комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

 • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
 • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Отримання посвідчень (постанова КМУ від 02.03.2010 р. № 209)

Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських (міст обласного значення), районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і центрами надання адміністративних послуг одному з батьків незалежно від місця проживання протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

У заяві зазначаються відомості про осіб, яким видаватимуться посвідчення:

 • прізвища, імена та по батькові батьків, місце і дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, а також унікальні номери запису особи (за наявності) в Єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про РНОКПП;
 • прізвища, імена, по батькові, місце і дата народження дітей, їх унікальні номери запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі та відомості про РНОКПП (за наявності).

До заяви додаються:

 • одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30х40 міліметрів;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта.

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

Виплата допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім‘ях (постанова КМУ від 13.03.2019 р. № 250)

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Для призначення допомоги за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, та копії таких документів:

 • посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 • свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Заяви про призначення допомоги, до яких додаються необхідні документи, приймаються від громадян органами соціального захисту населення.

З 01.01.2021 р. заяви з необхідними документами приймаються органами соцзахисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою. Можливе також подання їх через веб-сайт Мінсоцполітики або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу місцевої ради та посадовими особами центру надання адміністративних послуг. Вони передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

Призначення і виплата допомоги здійснюється підрозділами з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів місцевих рад. Це відбувається за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги.

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

Допомога призначається у розмірі 1700 гривень.

Плата за харчування у дошкільних навчальних закладах (постанова КМУ від 26.08.2002 р. № 1243)

Знижка з плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах сім’ям, які мають трьох і більше дітей: за харчування дітей – 50%.

Перевага у пільговому кредитуванні (постанова КМУ від 29.08.2018 № 673)

За однакових результатів вступних випробувань або навчання переваги для пільгового кредитування мають діти з малозабезпечених сімей або багатодітних сімей. Такі особи мають пільги після досягнення ними 18 років до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Пільги щодо плати за землю (п. 281.1.2. Податкового кодексу України)

Від сплати податку звільняються фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Пропонуємо ознайомитися з орієнтовним переліком юридичних послуг, які ми пропонуємо громадянам.