Підтримка ФОП у період воєнного стану покликана запобігти зупинці малого бізнесу, а звичайних фізичних осіб – сприяти споживанню.

З метою підтримки бізнесу було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Він набув чинності 17.03.2022 р. На час публікації цієї статті його положення до Податкового кодексу ще не інтегровані на сайті Верховної Ради України.

Тож тезисно інформуємо про найбільш актуальні законодавчі новації, які так чи інакше стосуються ФОП та звичайних людей під час війни.

Підтримка ФОП, про яку піде мова у цій статті, стосується виключно періоду воєнного стану, тобто має тимчасовий характер.

Почнемо не з благ, а з посилення відповідальності, покликаної забезпечити в період воєнного стану права споживачів, а також баланс між інтересами бізнесу та держави.

Фактичні перевірки

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків.

Вона і раніше могла проводитися з питань здійснення платниками податків розрахункових операцій.

Але законом цю норму було уточнено.

Тепер фактична перевірка може здійснюватися у тому числі щодо забезпечення можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Ця норма означає, що незабезпечення підприємцем можливості розрахуватися платіжною карткою буде тягнути штраф у розмірі 8 500 грн. (п. 12 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Додатково відносно ФОП може бути складено адміністративний протокол за ст. 16315 КУпАП та накладено штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн.

Знято мораторій на проведення фактичних перевірок.

Застосування санкцій за порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зупинене раніше. Підстава – Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стан».

Але пізніше було додано виключення для санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Строки давності

Строки проведення перевірок, донарахування грошових зобов’язань, накладення штрафних санкцій, пені, стягнення податкового боргу тощо на період дії воєнного стану зупиняються.

Звільнення від відповідальності контролюючих органів

Шкода, заподіяна бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових осіб, зумовлена дією правового режиму воєнного стану, не відшкодовується.

Що стосується дій та рішень цих органів та осіб, то шкода, завдана ними, підлягає відшкодуванню у загальному порядку.

На заборгованість бюджету з відшкодування ПДВ не нараховується пеня 120% облікової ставки Національного банку України.

Тепер перейдемо до потенційних благ, передбачених для ФОП та громадян у час війни.

Пеня

Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення дії або бездіяльності внаслідок воєнного стану.

ПДФО

Фізичні особи за 2022 рік вправі будуть скористатися податковою знижкою в розмірі пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям до 16% їх доходу.

Зараз діє положення про податкову знижку на аналогічні витрати в розмірі 4% доходу.

Зменшення бази оподаткування ФОП

ФОП, крім «спрощенців», вправі врахувати у складі своїх витрат за 2022 рік допомогу на військові цілі.

ПДВ

Не є об’єктом оподаткування ПДВ передача чи надання товарів чи послуг для військових потреб.

А знищені та передані в державну чи комунальну власність товари не вважаються використаними в неоподатковуваних операціях або у негосподарській діяльності.

Якщо постачальник не зареєстрував податкові накладні та розрахунки коригування, їх реєстрація відстрочена на період 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.

Податковий кредит при цьому декларується на підставі первинних документів.

Оподаткування бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів) оподатковуються за ставкою 7%.

Але й від’ємне значення в цьому випадку не підлягає бюджетному відшкодування, проте зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Акцизний податок

Бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ оподатковується за ставкою 0 Євро за 1000 літрів.

Спрощена система оподаткування

Основна підтримка ФОП розкривається у новаціях спрощеної системи оподаткування.

З 01.04.2022 р. до припинення або скасування воєнного стану діють такі особливості.

Платники єдиного податку 1-2 груп мають право не сплачувати єдиний податок.

Декларація платника єдиного податку не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався.

Платниками єдиного податку 3 групи можуть бути ФОП, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Платниками єдиного податку 3 групи не можуть бути ФОП, які здійснюють:

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

– обмін іноземної валюти;

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

– видобуток, реалізацію корисних копалин.

Відсоткова ставка єдиного податку для 3 групи встановлюється у розмірі 2% доходу.

Платники єдиного податку 3 групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ.

Податковим (звітним) періодом для 3 групи є квартал.

Платники єдиного податку 3 групи подають податкову декларацію платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал. В ній зазначаються суми помісячного доходу у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку щомісяця до 15 числа сплачують авансовий внесок єдиного податку за підсумками попереднього календарного місяця.

Платники єдиного податку 3 групи розраховують суму податку за звітний квартал та здійснюють сплату задекларованих сум з урахуванням авансових внесків єдиного податку, сплачених протягом звітного кварталу.

Обрання спрощеної системи з особливостями

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями ФОП до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Новостворені ФОП, які протягом 10 днів подали заяву про обрання спрощеної системи з урахуванням особливостей вважаються платниками єдиного податку 3 групи з дня їх державної реєстрації.

Після припинення або скасування воєнного стану платники єдиного податку 3 групи, які на день припинення або скасування воєнного стану використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, втрачають право на використання особливостей. Вони автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

При цьому КМУ отримав повноваження визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку.

Особливості справляння податків і зборів

Підтримка ФОП також полягає у пільгах з виконання податкових обов’язків.

Платники податків звільняються від відповідальності за несплату податків, зборів, подання звітності. Обов’язкове виконання таких обов’язків протягом 3 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Безпосереднім учасникам бойових дій для виконання податкових обов’язків надається 1 місяць після закінчення дії наслідків участі у бойових діях, які унеможливили виконання обов’язків.

Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

1) камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, за виключенням:

– спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива;

– тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

– сигарет та цигарок, сигарил;

– рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

2) фактичних перевірок.

При цьому мораторій щодо застосування штрафних санкцій за наслідками перевірок, в т. ч. введений на час карантину, не застосовується.

Дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної.

Операції з добровільної передачі, відчуження, вилучення товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на військові потреби без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

На акцизних складах, які є частково зруйнованими та розташовані в районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, облік пального та спирту етилового здійснюватиметься на підставі даних інвентаризації, проведеної після закінчення зазначених подій.

Плата за землю

З 01.03.2022 р. по 31.12. року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю. Стосується територій бойових дій, окупованих територій, а також земельних ділянок, засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

На цих територіях також за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання.

Кредити

Підтримка ФОП передбачає захист від свавілля позикодавців.

У період воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором кредиту (позики), позичальник звільняється від нарахування процентів річних, втрат від інфляції, а також від неустойки (штрафу, пені).

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, нараховані включно з 24.02.2022 р., підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Позовна давність

Позовна давність продовжується на час дії воєнного стану.

Ліцензії

Вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного стану не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

– виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

– виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану.

Національний банк України

Дозволено купувати цінні папери в емітента та надавати кредити державі.

Також послаблено критерії для визнання банку проблемним та неплатоспроможним.

Іпотека

Підтримка ФОП передбачає захист майна.

У період дії воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється:

– реалізація права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки;

– реалізація права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки;

виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти;

– реалізації предмета іпотеки на електронних торгах.

Це правило не поширюються на нерухоме майно, оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за договорами, укладеними після 17.03.2022 р. А також за договорами, до яких після 17.03.2022 р. вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов’язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій.

ЄСВ

Не менш значною є підтримка ФОП у звільненні від сплати ЄСВ.

З 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану, ФОП (в т. ч. «спрощенці), особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

За відсутності доходу мінімальний страховий внесок не сплачується.

Розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому ЄСВ не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування – ФОП 2-3 груп платників єдиного податку, а також юридичні особи 3 групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ.

Суми ЄСВ, нараховані та не сплачені роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету. Крім періодів, у яких наймані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено ЄСВ за рахунок державного бюджету.

Протягом воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення або скасування штрафні санкції не застосовуються. Не нараховується пеня, а нарахована підлягає списанню.

Запроваджено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення або скасування.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, розпочаті до 24.02.2022 р. та не завершені, зупиняються по останній календарний день 3-го місяця з дня припинення (скасування) воєнного стану.

Споживчі кредити

У період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживчого кредиту споживач звільняється від відповідальності.

Споживач звільняється від неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення.

Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24.02.2022 р. за прострочення виконання, підлягають списанню кредитодавцем.

Фінансовий моніторинг

Підтримка ФОП покликана деякою мірою послабити режим фінмоніторингу.

Банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі від 400 000 грн.

Однак банкам забороняється здійснювати видаткові операції за цими рахунками з коштами від 400 000 грн. без встановлених джерел походження.

Це не стосується переказу таких коштів на спеціальні рахунки для підтримки ЗСУ, гуманітарної допомоги, а також для придбання «Військових облігацій».

Якщо у Вас виникли запитання правового характеру – ЗВ’ЯЖІТЬСЯ з нами у зручний для Вас спосіб, ми спробуємо допомогти.