Послуги IT-бізнесу, яких потребує IT-індустрія в українській юрисдикції, зводяться до кількох позицій:

1) захист інтелектуальної власності;

2) оптимізація оподаткування в роботі з нерезидентами та іноземними юрисдикціями;

3) оформлення відносин з контрагентами, зокрема, з грантодавцями;

4) виконання вимог щодо обробки та захисту персональних даних;

5) дотримання заборон під загрозою кримінальної відповідальності.

Залежно від рівня досвідченості в організації бізнесу, діапазон потреб істотно розширюється. Так, початківці можуть потребувати допомоги в оформленні їх суб’єктності: реєстрації підприємця чи фірми. А власники вартісних проектів – у виході на IPO (первинне публічне розміщення акцій на біржі). Однак всі ці потреби все одно є другорядними у порівнянні з нагальними щоденними питаннями.

Ми пропонуємо послуги IT-бізнесу та готові рішення у будь-якій із зазначених сфер, і не тільки.

0. Початок.

Ми «проведемо за руку» ідею будь-якого масштабу з метою її юридичного оформлення в Україні: від реєстрації фізичної особи – підприємця онлайн до створення групи асоційованих підприємств з розподілом функцій, складними корпоративними відносинами, індивідуальними статутами та корпоративними договорами.

Наша допомога не залежить від резидентства засновників бізнесу.

Проаналізувавши зміст проекту, ми підберемо оптимальну систему оподаткування, допоможемо у відкритті рахунків, у т. ч. валютних. Перевіримо, щоб договірні відносини з орендодавцем не принесли несподіванок у незручний момент. Оформимо трудові/цивільні/господарські відносини з персоналом таким чином, щоб стосунки «власник-працівник» були максимально прозорими та зрозумілими для кожного. Насамкінець, допоможемо зареєструвати все те, що підлягає реєстрації або доцільно реєструвати, і навпаки порадимо не витрачати час на речі, які того не варті.

1. Інтелектуальна власність.

Результати діяльності в сфері інформаційних технологій потребують охорони у трьох напрямках:

– у відносинах із замовниками, які купують плоди інтелектуальної діяльності;

– у відносинах з партнерами, які надають власні об’єкти інтелектуальної власності у користування чи розпорядження;

– у відносинах з працівниками, які мають доступ до об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, баз даних, комерційної таємниці, вихідних кодів програм і т. д.

Ми розробляємо авторські, ліцензійні договори, договори комерційної концесії (франчайзингу) будь-якої складності, в т. ч. англійською мовою. Окрему увагу ми пропонуємо нашим Клієнтам приділяти договірному врегулюванню належності майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені на роботі або на замовлення. При цьому персонал, який працює з інформацією з обмеженим доступом в силу своїх функціональних обов’язків, повинен підпадати під дію певних договірних заборон та юридичної відповідальності в разі їх порушення.

Розробка відповідних положень договорів та внутрішніх політик входить до кола нашої компетенції.

2. Оподаткування.

Питання оподаткування в кожному окремому випадку треба розглядати з двох протилежних сторін:

– з точки зору отримувача доходу з джерелом походження в Україні чи за її межами (коли контрагент оплачує отриману ним продукцію чи послугу);

– з точки зору джерела виплати доходу переважно на користь нерезидентів (наприклад, роялті за користування чужими правами інтелектуальної власності).

У відносинах з нерезидентами застосовуються часом важкі для розуміння пересічними громадянами суто фіскальні поняття. Наприклад, принцип «витягнутої руки» у трансфертному ціноутворенні чи відсутність розумної економічної причини (ділової мети). Певні новели до правового регулювання оподаткування вніс так званий «план BEPS» щодо протидії розмиванню бази оподаткування та виведення з-під нього прибутку.

Ми допомагаємо Клієнтам уникнути ризиків неповного чи неправильного розуміння аналогічних положень та актуальних трендів податкового законодавства.

Слід пам’ятати також про те, що у відносинах України з іншими державами, як правило, діють двосторонні міжнародні договори щодо уникнення подвійного оподаткування, які варто використовувати. У той же час, варто враховувати не завжди комфортні відмінності нарахування та сплати низки податків (на прибуток, «на репатріацію», на додану вартість тощо) у відносинах з нерезидентами. Насамкінець, одне і те саме за змістом поняття може як підпадати під об’єкт оподаткування, так і не підпадати, залежно від тонкощів формулювання відповідного положення в договорі.

Послуги IT-бізнесу в цій сфері – наша робота шляхом ефективного податкового консалтингу, податкового аудиту, адаптації текстів зобов’язань та супроводження податкових перевірок.

Ми прагнемо не доводити спірні питання до суду, проте це не завжди залежить від нашої волі. Тож якщо компромісу досягнути не вдається, ми відновлюємо справедливість шляхом адміністративного оскарження та в судовому порядку.

3. Відносини із замовниками та інвесторами.

За нашими спостереженнями, часом досить нелегко у договорі із замовником описати кінцевий продукт, який би повністю відповідав уявленню самого замовника. Технічні завдання та поділ творчого процесу на ітерації повною мірою не усувають цієї об’єктивної вади IT-індустрії. Тому в цій ситуації не лишається нічого іншого, як приділяти максимальну увагу юридичній техніці під час розроблення великих за обсягом текстів, які би містили уніфіковану термінологію та логічну хронологію дій.

Варто пам’ятати, що результат професійної діяльності у сфері IT важко, умовно кажучи, «відчути на дотик». У зв’язку з цим високовартісні плоди інтелектуальної праці піддають своїх творців перманентним ризикам, пов’язаним із сумнівами у їх реальності. За таких обставин текст договору на двох сторінках з сумою у кілька сотень тисяч Євро тільки посилить цей сумнів, і навпаки якісно створений та логічно побудований текст договору істотно знизить такий ризик.

Не менш важливою є прозора фіксація відносин з інвесторами.

Ми зазвичай це робимо через інвестиційний договір, статут та корпоративний договір.

Справа в тому, що наразі найпопулярнішим способом заведення інвестицій в Україні є безвідсоткова поворотна фінансова допомога (позика). Це пов’язано з недосконалим процесом регулювання інвестицій в Україні в першу чергу з точки зору податкового обліку. Але є негативна супутня риса і в безпроцентної позики – це дисконтування, якого дуже часто доводиться позбуватися в судовому порядку.

Все це ми враховуємо, коли розробляємо систему відносин з інвестором, яка включає права, обов’язки, сферу відповідальності, управління, контролю, етапи реалізації, розподіл благ та багато іншого.

Проте якщо інвестор готовий до капітальних інвестицій в довгострокові проекти – ми допоможемо у втіленні і таких сміливих ідей.

3.1. Гранти.

Дане поняття, якщо воно не стосується суто благодійних організацій, не регулюється українським законодавством взагалі, проте активно використовується. Фактично до відносин гранту застосовують положення про пожертву за аналогією.

Грант, хоч і є безоплатним та безповоротним, проте він завжди супроводжується низкою умов, від виконання яких залежить як успішна реалізація проекту, так і подальша співпраця з цивілізованим світом в цілому.

Ми маємо власний досвід роботи з донорами-нерезидентами, тому нам якнайкраще відомо, яким чином налагодити співпрацю з грантодавцями таким чином, щоб це відповідало інтересам усіх учасників проекту і не несло прихованих ризиків.

4. GDPR-комплаєнс.

Ми розробляємо та налагоджуємо політики компаній, які працюють з персональними даними.

Кожний суб’єкт, який створює або просуває свої продукти в мережі Інтернет, технічно не може оминути вимоги Загального регламенту про захист даних (GDPR), який діє на території ЄС з 2016 року, оскільки навіть за бажання неможливо заборонити знайомство з такими продуктами резидентів європейських юрисдикцій.

Детально про те, що таке GDPR і як він регулює питання обробки та захисту персональних даних, можна прочитати за цим посиланням.

В Україні регулювання захисту персональних даних є недосконалим та поки що далеке від європейської практики. Разом з цим, оприлюднення політик конфіденційності потребують навіть найпростіші сайти-візитки. Зрештою, публічний порядок обробки та захисту персональних даних – це плюс кілька балів до ділової репутації компанії.

Більшість наших Клієнтів, які отримали послуги IT-бізнесу щодо розробки Privacy Policy, керувалися не загрозою юридичної відповідальності, а прагненням чесності зі своєю цільовою аудиторією.

Ми розділяємо такий підхід і охоче допоможемо в цьому.

5. Дотримання заборон.

Послуги IT-бізнесу в цій сфері, як правило, стосуються, в першу чергу, уникнення причетності до міжнародних схем легалізації доходів (відмивання коштів), отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, запобігання корупції тощо.

Також досить часто запити на консультації стосуються питань моралі, азартного бізнесу та інших аналогічних сфер, на які поширюються ті чи інші заборони в окремих юрисдикціях.

Ми допоможемо з дотриманням закону у спірних ситуаціях, а також запропонуємо шлях мінімізації ризиків.