Оплата наших послуг дуже проста, публічно прозора та чесна.

Правила дійсні як для юридичних осіб, так і для громадян.

Оплата послуг за результатами безпосереднього прийому здійснюється згідно з домовленістю, визначеною укладеним договором.

Оплата дистанційних послуг здійснюється таким чином:

 1. Ви дистанційно звертаєтеся будь-якими зручними для Вас засобами до нас із Вашим питанням.
 2. Протягом доби з моменту Вашого звернення ми визначаємо можливість дистанційного вирішення Вашого питання, спосіб його вирішення та вартість, про що повідомляємо Вас тими засобами, якими Ви звернулися до нас.
 3. За Вашого бажання здійснюється уточнення отриманої Вами інформації, обмін необхідними документами, надаються відповіді на питання, у т. ч. шляхом відеозв’язку.
 4. Якщо Вас влаштовує отримана інформація, ми направляємо Вам рахунок-оферту, оплатою якого Ви приймаєте (акцептуєте) нашу пропозицію укласти договір. Вичерпні умови цього договору будуть викладені в рахунку-оферті, примірний зразок якого наведений нижче.
 5. Зразок рахунку-оферти не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, ми можемо відмовити в наданні послуги будь-кому без пояснення причин.
 6. Оплата здійснюється лише офіційно: з банківської картки (рахунку), у терміналі самообслуговування Приватбанку або у відділенні будь-якого іншого банку. Це Ваша гарантія.
 7. Дистанційна послуга надається протягом строку, попередньо погодженого з Вами і вказаного у рахунку-оферті.
 8. Результатом надання послуги є правова консультація, проєкт договору, позовна заява і т. д., які за необхідності можуть уточнюватися на Ваше прохання. Підтвердженням надання послуги є оплата рахунку-оферти, оформлення акта прийому-передачі здійснюється лише за бажанням Клієнта.

 

ЗРАЗОК

Рахунок-оферта №___

м. Київ                                                                                                                                                   __.__.202_ р.

Керуючись частиною 3 статті 631, статтями 638-643 Цивільного кодексу України, оплатою цього рахунку-оферти Платник (Клієнт) приймає (акцептує) пропозицію Отримувача укласти договір на таких істотних умовах:

Отримувач: Олександр Пеньков

Поточний рахунок або номер карти Отримувача: __________

РНОКПП Отримувача: __________

Платник: особа, яка отримала цей рахунок-оферту

Призначення платежу: послуга згідно з рахунком-офертою №___ від __.__.202_ р.

Послуга: юридична консультація щодо купівлі-продажу землі с/г призначення

Вартість послуги: 300 грн.

Строк для оплати: 3 дні з дня отримання цього рахунку-оферти

Строк надання послуги: 1 день з дня отримання цього рахунку-оферти

Отримувач є платником єдиного податку ІІІ групи.

Оплатою цього рахунку-оферти Платник в порядку ч. 3 ст. 631 ЦК України підтверджує, що:

 • послуга надана в повному обсязі, зауваження щодо кількості, якості, строків відсутні;
 • платник – фізична особа надав згоду на обробку його персональних даних на умовах, визначених Порядком обробки і захисту персональних даних (політика конфіденційності), публічно розміщеним за цією адресою;
 • надав Отримувачу повну, всебічну та правдиву інформацію про обставини, щодо яких надається послуга;
 • надав Отримувачу згоду з тим, що зміст послуги визначається Отримувачем самостійно на підставі закону з урахуванням повідомлених Платником обставин;
 • попереджений про те, що Отримувач не вправі давати беззаперечні гарантії досягнення будь-якого результату на підставі наданої послуги.

Підписано електронним підписом.