Захист інтелектуальної власності дуже тісно пов’язаний з оподаткуванням та ЗЕД.

Технічні дії щодо оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності не відносяться до адвокатських послуг у сфері інтелектуальної власності. Цим займаються патентні повірені.

Пріоритетним напрямком нашої діяльності, в першу чергу, є допомога у захисті прав авторів та інших суб’єктів.

Акцент в цьому напрямку зроблений на супроводженні довготривалих складних інвестиційних проектів з використанням системи об’єктів права інтелектуальної власності, які передбачають неоднорідні механізми оплати роялті, товарів та послуг в різних юрисдикціях.

Проблема українського законодавства в цій сфері полягає в тому, що деякі терміни мають суто приватно-правовий характер (торгові марки, комп’ютерні програми). Інші – виключно фіскальний (роялті), треті – взагалі не містяться в законодавстві (франчайзинг). При цьому та сама комерційна концесія (український аналог терміну «франчайзинг») може передбачати винагороду як у формі роялті, так і у формі оплати послуг.

До того ж ліцензійний договір і договір франчайзингу часом можуть мати ледве помітну відмінність.

Ці чинники роблять податкове планування вкрай важким та чутливим процесом.

Тому захист інтелектуальної власності, крім іншого, передбачає налагодження юридичних конструкцій таким чином, щоб це не нашкодило інтересам Клієнта в інших сферах.

З формами надання послуг можна ознайомитися тут.